Park innowacyjny PAN, Celestynów – realizacja 2014

Cel projektu

Idea parku opiera się na ponad dwudziestoletnim doświadczeniu instytutu w komercjalizacji zaawansowanych technologii będących owocem własnych badań naukowych.

Celem głównym projektu parku jest komercjalizacja technologii będących wynikiem badań naukowych instytutu oraz współpracujących z nim instytucji naukowych, takich jak Politechnika Warszawska, Konsorcjum Fotoniki Krótkofalowej czy Akademia Górniczo-Hutnicza. Infrastruktura parku będzie też udostępniana na zasadach komercyjnych innym podmiotom gospodarczym, których działalność jest zgodna z celem głównym projektu.

W celu osiągnięcia celu głównego zostanie utworzony atrakcyjny, zgodny ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej i najlepszymi stosowanymi praktykami obszar do prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej opartej na nowoczesnych technologiach.

Obrazek

Nowoczesna infrastruktura parku, elastycznie dopasowana do wymagań powstającej firmy oraz zapewnienie profesjonalnych usług będzie miejscem, gdzie nauka spotka się z biznesem z korzyścią dla innowacyjnego rozwoju polskiej gospodarki.

Obrazek

Infrastruktura będzie dostępna dla podmiotów chcących rozwijać swoją działalność w branżach pokrewnych z działalnością IWC PAN. Wybudowane i adaptowane budynki dostosowane będą do konkretnych potrzeb badawczo-technologicznych. Dzięki instalacji specjalistycznych urządzeń i linii doświadczalnych możliwe będzie opracowanie technologii gotowych do wdrożenia przemysłowego. Natomiast, zastosowanie modularnej konstrukcji hal laboratoryjno-produkcyjnych umożliwi ich rozbudowę lub zmianę przeznaczenia w miarę zmieniających się potrzeb technologicznych.

Infrastruktura techniczna

Obiekty kubaturowe parku wraz niezbędną infrastrukturą techniczną będą zlokalizowane we wsi Lasek w gminie Celestynów (powiat otwocki, województwo mazowieckie) ok. 35 kilometrów od centrum Warszawy. Na 6 ha działce powstanie zespół niezależnych obiektów o elastycznej strukturze kubaturowej umożliwiającej dostosowanie do indywidualnych potrzeb firm.

Następujące obiekty będące własnością instytutu zostaną funkcjonalnie włączone w infrastrukturę parku:

  • zabytkowa willa wraz z zespołem zabudowań (architekt jest nieznany, ze względu na użycie elementów zdobniczych w postaci kafli huculskich przypuszcza się projekt wyszedł z pracowni B. Pniewskiego),
  • nowo wybudowane Laboratorium Ciśnieniowego Kształtowania Materiałów Inżynierskich.

W 2007 roku opracowany został projekt koncepcyjny Parku Innowacyjnego w Celestynowie. W projekcie koncepcyjnym przewidziano docelowo 20 obiektów kubaturowych na wydzielonych działkach. Każdy obiekt składa się z:

  • dwukondygnacyjnego budynku laboratoryjno-technologicznego (bazowego) z łącznikiem parterowym w technologii murowanej o dowolnie organizowanej powierzchni użytkowej ok. 250 m2,
  • modułowej hali laboratoryjno-produkcyjnej o konstrukcji stalowej i powierzchni modułu ok.: 60 m2.